Prekogranična demonstracijska vježba – Klanjec, 6. 10. 2022.

Pilotna provedba protokola za masovne nesreće – Hum na Sutlil, 22. 4. 2023.