Opis projekta

Krapinsko-zagorska županija (KZŽ) i Savinjska regija (SR) pogranična su područja s dominantno ruralnim obilježjima, izraženim prostornim vezama i zajedničkim geografskim obilježjima. Prostori dviju susjednih regija, izloženi su potencijalno sličnim prirodnim nepogodama.

Primjer „nedavne“ prirodne nepogode, koja se i dvije godina nakon njegova nastanka još uvijek dobro pamti, na ovom području je zagrebački potres iz 3/2020 koji je prouzročio značajnu materijalnu štetu u KZŽ, osjetio se i u Savinjskoj regiji, a prilikom kojeg je bilo vidljiva opća nespremnost na takav izazov. Osim prirodnih nepogoda, moguća je pojavnost nesreća uzrokovanih ljudskim faktorom (npr. zrakoplovne nesreće, sudar vlakova, nuklearna nesreća i sl.) koje također zahtijevaju brzu i spretnu reakciju hitnih spasilačkih službi te staloženost šire javnosti. Stoga se zajednički teritorijalni izazovi ogledaju u:

  1. nedovoljnoj operativnoj povezanosti hitnih spasilačkih službi na prekograničnom području;
  2. nedostatku zajedničke prekogranične koordinacije hitnih spasilačkih službi;
  3. visokoj razini fokusiranosti hitnih službi na područja za koja su osnovana;
  4. potencijalu za zajednički razvoj, unaprjeđenju znanja i vještina;
  5. niskoj razini postojeće prekogranične suradnje;
  6. nepostojanju sustavnog prekograničnog partnerstva hitnih spasilačkih službi; te
  7. neadekvatnoj pripremljenosti šire javnosti na učinkovitu reakciju tijekom i nakon nesreća.

Ovo iskustvo potresa te sve češće vijesti o elementarnim nepogodama u relativnoj blizini i na samom prostoru ovog prekograničnog područja, ukazali su na potrebu za uspostavom sustavne koordinacije i unapređenja postojećeg sustava hitnih intervencija na principima zajedničke prekogranične suradnje. Stoga, Zagorska razvojna agencija kao vodeći partneri predvodi projektni tim u provedbi projekta „Unapređenje kvalitete suradnje i partnerstva hitnih službi Krapinsko-zagorske županije i Savinske regije – CRO-SI-SAFE“ koji se realizira u okviru programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014- 2020 uz financijsku potporu Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Na projektu, uz Zagorsku razvojnu agenciju sudjeluju tri projektna i osam projektnih partnera iz Hrvatske i Slovenije. Projektni partneri su: Krapinsko-zagorska županija, Razvojna agencija Sotla i Općina Rogatec, dok su pridruženi partneri: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, Ministrstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijska uprava Krapinsko-zagorska, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Zlatar Bistrica, Zdravstveni dom Celje, Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, Gasilska zveza Slovenije i Razvojna agencija Savinjske regije.

Projekt traje 12 mjeseci odnosno provodi se u razdoblju 1. lipnja 2022. godine do 31. svibnja 2023. godine.

Ukupna vrijednost projekta CRO-SI-SAFE iznosi 739.612,25 EUR, a projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 628.670,40 EUR.

Glavni cilj projekta je unaprjeđenje prekograničnog partnerstva hitnih spasilačkih službi uspostavom zajedničkog protokola prekogranične suradnje CRO-SI-SAFE tima radi unaprjeđenja sustava civilne zaštite te povećanja otpornosti na nepogode i nesreće na području Krapinsko-zagorske županije i Savinjske regije. Projektom se izravno doprinosi jačanju prekograničnih kapaciteta te pružanju prekograničnih javnih usluga hitnih spasilačkih službi usmjerenih na ruralna područja.

Ključni rezultati projekta su uspostavljanje prekograničnog CRO-SI-SAFE tima i definiranje zajedničkog protokola suradnje te dodatno razvijene vještine i znanja te kompetencije tima, dok su direktni ishodi:

  1. Uspostavljen CRO-SI-SAFE tim s definiranim protokolom suradnje
  2. Poboljšana razina znanja i vještina lokalnih dionika spasilačkih službi
   S obzirom da će CRO-SI-SAFE tim biti oformljen dionicima iz sektora civilne i zdravstvene zaštite te da će se projektom izraditi zajednički protokol suradnje tima, provođenje projektnih aktivnosti rezultirat će povećanjem razine kvalitete suradnje u uslugama zdravstva i sigurnosti, s naglaskom na sigurnost u slučaju nepogoda ili masovnih nesreća, unutar projektnog područja.

 

S druge strane, aktivnosti osvještavanja i edukacije šire javnosti rezultirat će povećanjem znanja lokalnog stanovništva o pravilnim reakcijama i načinima postupanja tijekom i nakon masovnih nesreća.

S obzirom da su dijelovi projektnog područja tipični ruralni prostori koje karakterizira nešto veća razina izoliranosti, edukacijskim aktivnostima će se, između ostalog, nastojati povećati razina educiranosti i osviještenosti djece i mladih, žena u ruralnim prostorima, izoliranijih starijih osoba i ostalih ranjivih skupina stanovništva. Projektom će se također opremiti po jedna iskustvena soba za simulaciju masovnih nesreća u Krapinsko-zagorskoj županiji i Savinjskoj regiji, a bit će u funkciji unaprjeđenja pripremljenosti s jedne strane, djelatnika hitnih službi, te druge, šire javnosti tijekom i nakon masovnih nesreća te unapređenja njihovih vještina i kompetencija u pružanju predviđenih prekograničnih usluga.