Glavna namena projekta je nadgradnja čezmejnega partnerstva nujnih služb in
vzpostavitvijo skupnega protokola čezmejne CRO-SI-SAFE ekipe. Tako bomo nadgradili
sodelovanje služb civilne zaščite in okrepili pripravljenost za nepredvidene nesreče na območju Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije.

Dejavnosti