Ogled predstavitve 

Opravljeno specializirano izobraževanje

Zagorska razvojna agencija:

1. BLS – Tečaj osnovnih postopkov vzdrževanja življenja z uporabo avtomatskega defibrilatorja (Krapina, 12. 12. 2022), 5 udeležencev

2. 13. Mednarodni tečaj MRMI – Medicinski odziv na množične nesreče (Novo mesto, 19.-21. 1. 2023), 20 udeležencev

3. ALS – Tečaj o naprednih ukrepih za vzdrževanje življenja (Stubičke Toplice, 17.-19. 2. 2023), 15 udeležencev

4. Tečaj reševanja in oskrbe poškodovanca v neurbanih in nedostopnih območjih (Zlatar Bistrica, 1. – 2. 4. 2023), 21 udeležencev

5. Tehnike reševanja z višin in globin ter iz ruševin za gasilce

  • Reševanje iz višin in globin, 1. stopnja (Krk, 8. – 12. 5. 2023), 5 udeležencev
  • Reševanje iz višin in globin, 2. stopnja (Rijeka, 22.-26. 5. 2023), 5 udeležencev
  • Reševanje iz ruševin (Šapjane, 22.-26. 5. 2023), 4 udeleženca

6. Krizno komuniciranje (Krapinske Toplice, 11. – 12. 5. 2023), 30 udeležencev

7. Krizno upravljanje (Krapinske Toplice, 16. 5. 2023), 50 udeležencev

8. UZV tečaj diagnostike globoke venske tromboze in FAST protokol v izrednih razmerah (Zabok, 23. 5. 2023), 23 udeležencev

Razvojna agencija Sotla:

1. Krizno komuniciranje (Šmarje pri Jelšah, 17. 12. 2022.), 13 udeležencev

2. 13. i 14. Međunarodni tečaj MRMI – Medicinski odgovor na masovne nesreće (Novo mesto, 19. – 21. 1. 2023. i 4. – 6. 5. 2023.), 5 udeležencev

3. ALS – Tečaj o naprednim merama vzdrževanja življenja (Šmarje pri Jelšah, dve izvedbi: 28. 2. – 31. 3. 2023. in 1.4. – 13. 5. 2023.), 2*15 = 30 udeležencev

4. Krizno upravljanje (Rogaška Slatina, 9. 3. 2023), 10 udeležencev

5. Usposabljanje prvih posredovalcev (Dobovec, 25. 3. 2023), 26 udeležencev

6. BLS – Tečaj osnovnih postopkov vzdrževanja življenja (Šmarje pri Jelšah, 15. in 16.7.2023.), 5 udeležencev

7. Tečaj varno delo na višini (Rogatec, 27. 5. 2023.), 10 udeležencev